Szkolenia

Oddział Okręgowy w Kielcach posiada Akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2005 roku dla pozaszkolnych form kształcenia oraz wpis nadany przez Prezydenta Miasta Kielce do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Kształcenia Ustawicznego pismem znak EKS.I.4320-45/45/10 z dnia 03 sierpnia 2010 r.  Jesteśmy również wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pod numerem ewidencyjnym 2.26/00059/2005.

Oddział nasz prowadzi działalność edukacyjną, organizując:
• Kursy:
o Podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego
o Dla kandydatów na specjalistę do spraw rachunkowości (samodzielny księgowy)
o Dla kandydatów na głównego księgowego
o Dla kandydatów na dyplomowanych księgowych
o Rachunkowość zarządcza
o Specjalista kadrowo-płacowy
o Ubezpieczenia społeczne
o Podatki od podstaw
o Podatek od towarów i usług od podstaw
o Inne zgodnie z zapotrzebowaniem rynku

• Seminaria, warsztaty i konferencje na tematy aktualne, wynikające z bieżącego zapotrzebowania.
• Szkolenia na zlecenie zakładów pracy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi ofertami szkoleniowymi zamieszczonymi w podstronach „Kursy” , „Seminaria” , „Warsztaty” , „Konferencje” i „Szkolenia dla budżetu” .

Polecamy

    • Kaledarium
  • Polecamy!