Wydarzenia

VI edycja -Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych

17 listopada 2017 r. w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbył się VI-ty Finał Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych w którym wzięło udział 32 uczniów z 11 szkół województwa świętokrzyskiego.

Zwycięzcami zostali:

 • Emilia Parkita (I miejsce) z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach,
 • Karolina Kozoduj (II miejsce) z Zespołu Szkół Ekonomicznych im.Jana Pawła II w Staszowie,
 • Marzena Brewińska (III miejsce) z Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie,

Organizatorami konkursu byli Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez liczne grono sponsorów konkursu oraz organizatorów.

Dziękujemy sponsorom nagród i gratulujemy zwycięzcom! 

  

  

    

 

III-cie Dni dla Biznesu 2017

Konstytucja dla Biznesu, zmiany podatkowe 2017/2018 — czy to dobra zmiana?

Blisko 200 księgowych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów wzięło udział w III Forum Finanse i Podatki dla Przedsiębiorcy, które odbyło się w ramach III edycji Dni dla Biznesu w Targach Kielce dnia 27 października 2017 r.

Wydarzenie organizowane było we współpracy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach, Targów Kielce, Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Oddział Regionalny w Kielcach.

III Forum Finanse i Podatki dla Przedsiębiorcy poprowadziła Wiesława Moczydłowska a rozpoczęło się oficjalnym powitaniem gości przez Krzysztofa Burnosa – prezesa Polskiej  Izby Biegłych Rewidentów, Jerzego Konieckiego – wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Dariusza Malinowskiego – wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Część konferencyjna skupiła szacowne grono wykładowców, prelegentów oraz specjalnych gości. Jego uczestnicy dyskutowali o tym, czy wprowadzone zmiany 2017/2018 to dobre zmiany oraz o wyzwaniach stawianych polskiemu i europejskiemu aparatowi skarbowemu oraz o gospodarce, w której będzie coraz mniej miejsca dla oszustów i przestępców podatkowych.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach Sławomir Podkówka przedstawił cele, zadania i uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej. Małgorzata Mazurkiewicz, biegły rewident oraz wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przybliżyła zebranym wprowadzone i projektowane zmiany prawa dotyczące biznesu. Prof. dr hab. Jerzy Hausner zaprezentował sytuację i perspektywy polskiej gospodarki, a prof. dr hab. Witold Modzelewski dokonał oceny zmian w podatku od towarów i usług.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział prof. dr hab. Witold Modzelewski, Tomasz Tworek-Przewodniczący Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Krzysztof Burnos - Prezes Polskiej  Izby Biegłych Rewidentów, Czesław Kaczyński – Przewodniczący Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Dariusz Malinowski – wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 

Była to trzecia, bardzo udana edycja tego wydarzenia, która na stałe wpisuje się w kalendarz lokalnych przedsiębiorców, księgowych, biegłych rewidentów i doradców podatkowych.

W trakcie konferencji prowadzone były punkty informacyjne przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zachęcamy do zapoznania się z obszerną relacją z konferencji zamieszczoną na stronie PAP: Kielce: eksperci o zmianach podatkowych w Polsce i UE; czy to dobre zmiany?

    

    

    

    

Jubileusz 60-lecia SKwP Oddziału Okręgowego w Kielcach

W dniu 21 września 2017 r. w pięknym budynku Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbyły się obchody 60-lecia działalności Oddziału Okręgowego w Kielcach połączone z Jubileuszem 110-lecia funkcjonowania Organizacji Księgowych na ziemiach polskich i corocznym świętem Dnia Księgowego.
W spotkaniu uczestniczyły 144 osoby w tym: członkowie honorowi SKwP, członkowie zwyczajni, przedstawiciele członków wspierających, władze statutowe oraz zaproszeni goście.
Galę Jubileuszową prowadziła Pani Magdalena Sitek - dziennikarz Radia Kielce, która na wstępie przywitała wszystkich obecnych. Następnie zabrali głos Pani Halina Gąsior-Mikulska - prezes Zarządu Oddziału, Pan Ryszard Gorycki - sekretarz Zarządu Głównego SKwP oraz zaproszeni goście.
Pani prezes serdecznie powitała Pana Stanisława Brodzińskiego, jednego z założycieli naszego Oddziału. W imieniu Zarządu i pracowników Biura podziękowała, za osobisty wkład w utworzenie Oddziału oraz umacnianie jego roli. Wszyscy zebrani wyrazili uznanie poprzez owacje na stojąco.
Uroczystość była okazją do podziękowania członkom i pracownikom Biura za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz organizacji. Srebrnymi i złotymi odznaczeniami „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" uhonorowano 17 członków zwyczajnych Oddziału.
Szczególną odznakę złotą z diamentem „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" wręczono członkowi honorowemu Panu Piotrowi Nawrockiemu, przyznaną w podziękowaniu za ogromne i długoletnie zaangażowanie w działalność Oddziału..
Wręczono również dyplom - Sygnatariusza Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości oraz przyjęto przyrzeczenie dyplomowanego księgowego.
Sekretarz Zarządu Głównego Pan Ryszard Gorycki, złożył na ręce Pani Prezes najserdeczniejsze gratulacje, wyrazy uznania oraz podziękowania dla władz, działaczy, pracowników i członków za dokonania Oddziału. Jako niespodziankę przywiózł nadane przez Zarząd Główny honorowe wyróżnienie „Złoty Laur Jubileuszowy":
Po części oficjalnej zebrani wysłuchali koncertu symfonicznego zespołu Omega pt. "Perełki muzyki klasycznej i popularnej."
Uroczystości zakończyły się wspólnym bankietem, na którym nie zabrakło jubileuszowego tortu. Całe spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

Wszystkim dziękujemy za obecność! 

    

    

    

  

    

 

   

 

Maraton ze zmianami w przepisach

25 maja 2017r. w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się konferencja "Maraton ze zmianami w przepisach". Uczestniczyło w niej ponad 70 osób.

Spotkania zorganizowane w Szczecinie i Białymstoku cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego aby umożliwić również księgowym z innych miast udział w wykładach - konferencja w Kielcach była transmitowana online. Transmisja była udostępniona na portalu ksiegowiprzyszlosci.pl  i uczestniczyło w niej ponad 300 osób. 

Program podzielono na dwa główne wątki tematyczne: bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw w kontekście zmian w przepisach oraz zmiany w przepisach, dotyczące elektronizacji i cyberbezpieczeństwa. W czasie wykładów szczegółowo omówiono m.in. zagadnienia związane z jednolitym plikiem kontrolnym, rozporządzeniem o ochronie danych osobowych czy split paymentem.


V edycja - Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół wyższych

26 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się V edycja „Świętokrzyskiego Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół wyższych, organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

  W I-szym etapie konkursu wzięło udział 46 studentów wyższych uczelni w Kielcach: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, którzy mieli za zadanie odpowiedzieć na 40 pytań testowych. Do finału zakwalifikowano
21 studentów, wśród których wyłoniono 3 laureatów.
  Uczestnicy Konkursu wysłuchali wykładów. Jako pierwszy przemawiał Pan Zbigniew Radek - biegły rewident, doradca podatkowy przedstawił wykład na temat: Podatek odroczony w sprawozdaniach finansowych. Następnie zebrani wysłuchali wykładu Pani Marty Szymoniak - Z-cy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach dotyczący Krajowej Administracji Skarbowej. Studenci spotkali się z kołem naukowym SKN Koncept, dzięki czemu mogli poznać kierunki studiów i infrastrukturę uczelni.

Laureatami konkursu zostali:
I-sze miejsce Anna Wójcik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
II-gie miejsce Konrad Garbacz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
III-cie miejsce Maria Środa Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Patroni honorowi Konkursu:
1. Prezydent Miasta Kielce
2. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
3. Wojewoda Świętokrzyski
4. Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
5. Zarząd Główny w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Patroni medialni Konkursu:
1. Radio Kielce S.A.
2. „Echo Dnia"
3. Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o. o.

Sponsorzy Konkursu:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach, Pan Bogdan Wenta Poseł do Parlamentu Europejskiego, Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o., Zespół Usług Finansowo-Księgowych "BILANS-SERVIS" Sp. z o. o., Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., Targi Kielce S.A., Wodociągi Kieleckie Sp. z o. o., PHU „GASKAR" J. Cerazy- Piątek, P. Piątek, Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o. o., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wszystkim gratulujemy! 

                      

  

  

IV BAL KSIĘGOWEGO

25 lutego 2017r. w Hotelu Kameralnym w Kielcach odbył się IV BAL KSIĘGOWEGO zorganizowany przez Klub Seniora działający przy O/O w Kielcach SKwP.

Wszyscy świetnie się bawili.

Spotkanie Zarządu z kadrą wykładowców


Coroczne spotkania noworoczne z kadrą wykładowców wpisały się na stałe w kalendarz spotkań Zarządu Oddziału. W dniu 13 stycznia 2017r. przy lampce szampana i wspólnym obiedzie prezes Halina Gąsior-Mikulska serdeczne podziękowała całemu gronu wykładowców współpracującym z kieleckim Oddziałem za ogromny wkład pracy włożony w proces dydaktyczny szkolenia kursowego. Jednocześnie z okazji Nowego Roku przekazała gorące życzenia samych dobrych dni w zdrowiu i szczęściu, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie pozostałych organów statutowych, a także pracownicy Biura.

 

Spotkanie Opłatkowe

W Oddziale Okręgowym SKwP w Kielcach w dniu 16 grudnia 2016r. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia zarówno seniorzy jak i przedstawiciele młodego pokolenia. W imieniu własnym i Zarządu przybyłych gości powitała, składając jednocześnie świąteczne życzenia, prezes Halina Gąsior- Mikulska. Ważną częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Biesiadowanie przy wigilijny stole było okazją by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie oraz nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem. Każdy uczestnik spotkania został obdarowany świątecznym upominkiem.

JUBILEUSZ

Naszym Drogim Koleżankom: Elżbiecie Bednarskiej z okazji 40-lecia pracy zawodowej oraz Krystynie Harasimowicz z okazji 30-lecia pracy zawodowej w Oddziale Okręgowym SkwP w Kielcach, Zarząd Oddziału oraz współpracownicy składają serdeczne życzenia, gratulacje i wyrazy uznania.
Życzymy sukcesów zawodowych, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i tego, by świętowane Jubileusze stały się powodem do zadowolenia, jak również bodźcem do dalszego działania.
Miła uroczystość z tej okazji poprowadzona przez prezesa Halinę Gąsior-Mikulską przy udziale Prezydium Zarządu i pracowników Oddziału odbyła się 16 grudnia 2016 r. w trakcie którego naszym Koleżankom zostały wręczone kwiaty i drobne upominki a życzeniom i uściskom nie było końca 
 

 

Dni dla Biznesu 2016 

    

Organizowanie bezpłatnych konferencji i seminariów środowiskowych dla członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia a dotyczących aktualnych tematów zawodowych z zakresu rachunkowości i podatków stało się tradycją kieleckiego Oddziału SKwP.
Tegoroczna konferencja środowiskowa, która odbyła się w dniu 20 października 2016r. miała wyjątkowy charakter z uwagi na fakt, że została zorganizowana przy udziale trzech podmiotów tj. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Doradców Podatkowych oraz Targi Kielce pełniące jednocześnie rolę gospodarzem spotkania. Wspólne forum zorganizowano w ramach Dni dla Biznesu na temat Finanse i Podatki dla Przedsiębiorcy zgromadziło blisko 200 osób księgowych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców.
Forum rozpoczęło się oficjalnym powitaniem gości przez Bożenę Staniak - Wiceprezes Zarządu Targów Kielce oraz Halinę Gąsior-Mikulską - prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego w Kielcach i Dariusza Malinowskiego - wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Witając uczestników forum prezes Halina Gąsior-Mikulska powiedziała:
Każdy chciałaby mieć księgowego doświadczonego i dobrze wykształconego. Aktualizacja wiedzy, ciągłe jej pogłębianie to są cele, które dzisiaj skupiają nas w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Jest to również cel naszego Stowarzyszenia, któremu staramy się sprostać. Stowarzyszenie wychodzi również z ofertą szkoleniową. Jedną z ofert jest certyfikacja zawodu księgowego. Dodała, że jest to długa droga, obejmująca 4 stopnie kształcenia.
Tematyka spotkania poruszała się wokół problemów związanych ze środkami trwałymi, prawem podatkowym, inwestycjami, leasingami i rozliczeniami. Na scenie forum wystąpili: prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda- ekspert z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, prof. dr. hab. Bogumił Brzeziński, dr Dariusz Strzelczyk - eksperci w doradztwie podatkowym, którzy podpowiedzieli jakie szanse i zagrożenia wynikają z przepisów prawa w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
W obecności tak znakomitych gości uczestniczących w forum, prezes Zarządu Halina Gąsior-Mikulska odebrała przyrzeczenia od dwóch członków Stowarzyszenia tj. Pani Moniki Zwolańskej oraz Pana Krzysztofa Zwiefki, którym decyzją Zarządu Głównego SKwP nadano tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego oraz wręczono certyfikaty potwierdzające uzyskanie tego tytułu.

     

  

  

 

Dzień Księgowego 2016

 

Oddział Okręgowy w Kielcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dniu 17 czerwca 2016 roku już po raz siódmy uroczyście obchodził DZIEŃ KSIĘGOWEGO. W spotkaniu zorganizowanym z tej okazji w Zagnańsku uczestniczyło ponad 80 osób związanych z naszą Organizacją a przede wszystkim : członkowie zwyczajni, przedstawiciele członków wspierających, władze Oddziału  a także sponsorzy konkursów i zaproszeni goście.

W imieniu Zarządu Oddziału Okręgowego w Kielcach uroczystego otwarcia spotkania dokonali: Zbigniew Radek - skarbnik Zarządu i Urszula Szczukiewicz - wiceprezes Zarządu, którzy również wręczyli zasłużonym działaczom Stowarzyszenia honorowe odznaki (12 srebrnych i 1 złotą) „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Po części oficjalnej wystąpiła formacja muzyczna Strauss Ensemble pod kierownictwem pana Artura Jaronia w repertuarze muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej. Owacjom na stojąco nie było końca.

Po uroczystym obiedzie zebrani goście spotkania uczestniczyli w biesiadzie przy grillu i muzyce. Piękna pogoda, urocze miejsce spotkania (restauracja „Anatomia Smaku”) oraz doskonała atmosfera uroczystości sprawiły, że tegoroczny DZIEŃ KSIĘGOWEGO na długo zostanie w pamięci jego uczestnikom.

 

IV edycja - Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół wyższych

08 kwietnia 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się IV edycja „Świętokrzyskiego Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół wyższych, organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Do I etapu przystąpiło 45 studentów z UJK, WSzEPiNM oraz z PŚ, którzy mieli za zadanie odpowiedzieć na 40 pytań testowych. Do II etapu finału IV edycji konkursu zakwalifikowało się 20 studentów, studenci musieli rozwiązać 3 zadania problemowe z których wyłoniono laureatów.

I-sze miejsce   Aleksandra Skrobisz z Politechniki Świętokrzyskiej
II-gie miejsce  Konrad Garbacz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
III-cie miejsce Ewa Grześkiewicz  z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów, sponsorów i patronów konkursu.

Dziękujemy sponsorom nagród, laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 

  

  

  

 

 

V edycja - Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych

I etap - szkolny, piątej edycji Świętokrzyskiego konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych odbył się 20 listopada 2015 r., w którym wzięło udział 174 uczniów z 16 szkół naszego województwa.
18 marca 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania w budynku Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się II etap i finał konkursu w którym wzięło w udział 40 uczniów. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na 12 pytań testowych i rozwiązać 4 zadania sytuacyjne z rachunkowości.

Zwycięzcami zostali:
Agnieszka Zarychta (I miejsce) z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach.
Anita Terech (II miejsce) z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Jana Pawła II w Staszowie.
Rafał Ciepiela (III miejsce) z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie.


Dziękujemy sponsorom nagród i gratulujemy zwycięzcom!

  

  

  

 

III BAL KSIĘGOWEGO

6 lutego 2016r. w Hotelu Kameralnym w Kielcach odbył się  III-ci BAL KSIĘGOWEGO na którym bawiło się ok. 40 osób, wśród nich członkowie zwyczajni, przedstawiciele członków wspierających, Zarząd i pracownicy Oddziału..

Bal zorganizował Klub Seniora działający przy Oddziale Okręgowym w Kielcach SKwP.

Organizowane podczas balu zabawy i konkursy prowadził profesjonalny DJ.

Przy dźwiękach muzyki goście bawili  się do białego rana.

  

  

  

Ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli jednostek organizacyjnych SKwP 

W dniu 12-14 października 2015 r. w Hotelu Binkowski w Kielcach, przy ul. Szczepaniaka 42 odbyło się Ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, podczas którego przedstawiona została współpraca SKwP ze szkołami ponadgimnazjalnymi na rzecz młodzieży zainteresowanej rachunkowością. Odbyły się spotkania dyrektorów i działaczy SKwP. Zaprezentowano doświadczenia Oddziałów Okręgowych w Radomiu, Zielonej Górze, Legnicy.

W Spotkaniu wzięli udział dyrektorzy Oddziałów Okręgowych SKwP, przedstawiciele Zarządu Głównego na czele z Panem Franciszkim Walą - Prezesm SKwP, oraz działacze stowarzyszenia.    

 

        

    

  

 

 

ETYKA W RACHUNKOWOŚCI

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach w dniach 1-2 października 2015 r czynnie uczestniczył w zorganizowanym w Targach Kielce Forum Finanse i Podatki dla Przedsiębiorców DNI DLA BIZNESU. W ramach Targów Usług dla Firm prezentowaliśmy nasz Oddział na stoisku wystawowym, a 2 października 2015r. zorganizowaliśmy w Targach Kielce konferencję środowiskową nt. „Etyka w rachunkowości". Uczestniczyło w niej ponad 70 osób z województwa świętokrzyskiego. Prezentacje nt. „Znaczenia etyki w rachunkowości" przedstawiły: dr Beata Rogowska, dr Małgorzata Garstka, mgr Ewa Lipińska. Wyniki badań odnośnie: „Etyka w rachunkowości - analiza rzeczywistości" przedstawili: lic. Sylwia Kawalec, lic. Rafał Szczykut, dr Kinga Stęplewska. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, co nas bardzo ucieszyło.

 

DZIEŃ KSIĘGOWEGO 2015

19 czerwca 2015r. w Hotelu "ECHO" w Cedzynie odbyła się impreza plenerowa z okazji DNIA KSIĘGOWEGO.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 członków zwyczajnych  Stowarzyszenia, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni gości.

Gości przywitała prezes Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP Halina Gąsior-Mikulska.
Następnie wręczone zostały srebrne odznaczenia  „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” dla Pani Ewy Lipińskiej oraz Pani Renaty Kwiatkowskiej.

Prezes Zarządu O/O Kielce wręczyła dyplomy nowym Sygnatariuszom Kodeksu  zawodowej etyki  w rachunkowości.  Kwiaty i podziękowania otrzymały osoby, które pełniły funkcje w organach statutowych w kadencji 2011-2014.

Bukiet róż oraz gratulacje od uczestników spotkania otrzymała Pani Halina Gąsior-Mikulska, nowy członek honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Dalszą części uroczystości zebrani spędzili na zabawie i wspólnym biesiadowaniu.
Wszyscy świetnie się bawili do późnego wieczora.

Dzień Księgowego na Stadionie Narodowym

Z okazji Dnia Księgowego, w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie, 9 czerwca 2015 r. odbyła się konferencja „Rok po deregulacji. Rynek usług księgowych po uwolnieniu zawodu, zorganizowana przez portal Księgowi Przyszłości. Partnerami głównymi byli Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Soneta sp. z o.o. Konferencję, która odbyła się pod patronatem honorowym Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki, otworzyła dr Dorota Podedworna-Tarnowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Głównym punktem była debata dotycząca wpływu deregulacji na rynek usług księgowych, którą poprowadził Piotr Chęciński z TVP Info. Wzięli w niej udział: Franciszek Wala – prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Robert Czuła – prezes Soneta sp. z.o.o, prof. dr hab. Zbigniew Luty – kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli UE we Wrocławiu, przewodniczący Rady Naukowej SKwP, prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic – przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Mariusz Korzeb z Komitetu Podatkowego Pracodawcy RP.

Podstawę dyskusji stanowił raport z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli biur świadczących usługi księgowe oraz właścicieli i kierowników przedsiębiorstw sektora MŚP, zrealizowanego w kwietniu 2015 r. na terenie całego kraju, techniką wywiadu telefonicznego na 600 respondentach podzielonych na dwie grupy: biura rachunkowe oraz przedsiębiorcy z sektora MIŚ.

Zdaniem badanych księgowych deregulacja w żaden sposób nie zmieniła sytuacji na rynku:

 • ponad 50% badanych ocenia ją negatywnie,

 • 78% chce przywrócenia wcześniejszych ograniczeń dostępu do zawodu.

Idea deregulacji i świadomość wprowadzenia takiej ustawy w życie nie jest natomiast zbyt powszechna wśród przedsiębiorców:

 • 35% respondentów deklaruje znajomość ustawy i wiedzę o jej wdrożeniu,

 • 30% nie orientuje się w jej założeniach,

 • 35% w ogóle nie słyszało o takiej zmianie.

"Nie ma obaw o psucie rynku. Nie nastąpiły żadne znaczące zmiany, czyli nie staniały dramatycznie usługi księgowe, ani nie nastąpiło też osłabienie ich jakości. Księgowi są dobrze przygotowani do wykonywania zawodu" – tak wyniki raportu skomentował w wystąpieniu dla TVP Info prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Franciszek Wala, według  którego może się zdarzyć, „że w wyniku deregulacji ktoś niekompetentny będzie chciał świadczyć tego rodzaju usługi, jednak będą to sporadyczne przypadki”.

Zdaniem 63% przedstawicieli biur rachunkowych deregulacja zawodu księgowego spowodowała obniżenie cen usług, ale tylko 12% potwierdziło, że obniżyło ceny u siebie. Tymczasem takie zjawisko zaobserwowało jedynie 5% badanych przedsiębiorców, a prawie 2 % uznało, że ceny wzrosły. Odnotowano bardzo duże zaufanie przedsiębiorców do swoich księgowych (97%) – zarówno tych pracujących w biurach rachunkowych, jak i zatrudnionych w wewnętrznych działach księgowych.

W drugiej części konferencji, pod tytułem Jak wyróżnić się na tle konkurencji?, na temat certyfikacji mówiła dr Teresa Cebrowska – wiceprezes Zarządu Głównego SKwP. O technologii wykład poprowadziła Jadwiga Wojtas, dyrektor ds. produkcji i rozwoju, Soneta Sp. z o.o., a na temat marketingu wypowiadali się Tomasz Wieczorek – Client Service Director oraz Jakub Cupiał – strateg z Agencji Reklamowej Art. Group Sp. z o.o. Rynek pracy zaprezentował Michał Borkowski – konsultant z Antal Finance & Accountancy. Konferencję zakończyło wystąpienie Doroty Będziak – wicedyrektora Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów. W konferencji udział wzięło ponad 300 osób.  

Pełny raport z badania oraz nagrania z konferencji dostępne są na stronie www.ksiegowiprzyszlosci.pl

XXII Okręgowy Zjazd Delegatów 

W dniu 8 maja 2015 roku w Hotelu Binkowski w Kielcach, przy ul. Szczepaniaka 42 odbył się XXII Okręgowy Zjazd Delegatów Oddziału Okręgowego w Kielcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, podczas którego podsumowane zostały cztery lata pracy Oddziału i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W Zjeździe wzięli udział delegaci wybrani na zebraniach członków zwyczajnych, członek honorowy Pan Piotr Nawrocki, przedstawiciel Zarządu Głównego Pan Franciszek Wala - Prezes SKwP, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście.

Spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim członkom za działalność na rzecz środowiska księgowego. Pan Franciszek Wala oraz Pani Halina Gąsior-Mikulska - Prezes Oddziału Okręgowego w Kielcach wręczyli srebrne i złote odznaki honorowe "Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce".

W trakcie tego wydarzenia wybrano nowe władze na kolejne cztery lata kadencji 2015-2018.

Miło nam poinformować, że Prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego w Kielcach ponownie została Pani Halina Gąsior-Mikulska, Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Ewa Kowalewska, a Przewodniczącym Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Pani Ewelina Lewandowska.

Serdecznie gratulujemy.

        

    

  

    

   

   

 


III edycja - Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół  wyższych

14 kwietnia 2015 roku odbyła się trzecia edycja ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KONKURSU WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI dla szkół wyższych. 

 Laureatami konkursu zostali:

I miejsce     Michał Chojnacki student UJK w Kielcach

II miejsce    Andrzelina Świt studentka UJK w Kielcach

III miejsce   Ewelina Celejowska studentka UJK w Kielcach

Sponsorzy Konkursu:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Kielcach, GDF SUEZ Energia Polska S.A, SIMPLE S.A., Piekarnia "Pod Telegrafem", Getin Noble Bank S.A., Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice”,Zespół Usług  Finansowo-Księgowych “BILANS-SERVIS" Sp. z o. o., Bank Spółdzielczy w Kielcach, Targi Kielce S.A., Pływalnia „Koral” w Morawicy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  

Patroni honorowi Konkursu:

Prezydent Miasta Kielce,

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,  

Zarząd Główny w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Patroni medialni Konkursu:

Rachunkowość Sp. z o. o.,

Radio Kielce S.A.,

„Echo Dnia”. 

 Dziękujemy sponsorom nagród i gratulujemy zwycięzcom! 

   

   

 

IV edycja - Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych

26 marca 2015 roku odbyła się czwarta edycja ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KONKURSU WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI dla szkół ponadgimnazjalnych. W finale Konkursu wzięło udział 31 uczniów z jedenastu szkół naszego regionu.

Pierwsze miejsce zajęła Kinga Cieślak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich, drugie miejsce przypadło Elizie Maj z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Jana Pawła II w Staszowie, a trzecie Angelice Krauze również z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Jana Pawła II w Staszowie.

Dziękujemy sponsorom nagród i gratulujemy zwycięzcom! 

   

 

II-gi BAL KSIĘGOWEGO

14 lutego 2015r. w Hotelu Kameralnym w Kielcach odbył się  II-gi BAL KSIĘGOWEGO.

Bal zorganizował Klub Seniora działający przy O/O w Kielcach SKwP.

Wszyscy świetnie się bawili do białego rana.

  

  

Spotkanie z wykładowcami

 

9 lutego 2015 roku w siedzibie Oddziału Okręgowego w Kielcach odbyło się spotkanie Zarządu i pracowników Biura z wykładowcami.

W spotkaniu uczestniczyło 36 osób. Punktem kulminacyjnym było wręczenie wykładowcom listów gratulacyjnych z okazji wpisania do prestiżowej Centralnej Bazy Wykładowców prowadzonej przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W ten sposób  Oddział Okręgowy w Kiecach wyraził uznanie dla wysokich kompetencji merytorycznych i personalnych wykładowców.

Spotkaniu towarzyszyła radosna i życzliwa atmosfera. 


 

Polecamy

  • Kaledarium
 • Polecamy!