Krótkie kursy

 

 • karta zgłoszenia na szkolenie (format Word , PDF , ONLINE )
 •  

   

   

   na górę strony 

   

   BILANS 2017 - Bukowina Tatrzańska

  Termin szkolenia: 11-14 października 2017r. 

  Miejsce szkolenia i zakwaterowanie:
  Centrum Rekreacji I Biznesu GRAND Stasinda ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska

  Uwaga! Zakwaterowanie w pokojach 2- osobowych.
  Przy rezerwacji pokoju 1-osobowego - dopłata wynosi 150 zł. (ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń)

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego w szczególności dotyczące prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz kwestie podatkowe.

  Szkolenie poprowadzą:
  Rachunkowość w 2017 roku - specjalista z zakresu rachunkowości finansowej
  Podatki:
  Podatek od towarów i usług w 2017r. - specjalista z zakresu podatku VAT
  Podatek dochodowy od osób prawnych w 2017r. - specjalista z zakresu PDOP
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2017r. - specjalista z zakresu PDOF

  Dla potrzeb uczestników akcji edukacyjnej „Bilans 2017" przewidziano z/s miesięcznika „Rachunkowość"- Zamknięcie roku 2017

  Odpłatność: (obsługa dydaktyczna, zakwaterowanie, wyżywienie, rekreacja, autokar)

  · 2.050 zł. - od jednej osoby (przy zgłoszeniu więcej niż 2 uczestników z danej  
                           firmy 3 i kolejna osoba płacą po 1.850zł.)
  · 1.950 zł. - członkowie wspierający

  + 150 zł. (dopłata za pokój 1 osobowy)
  + wartość zamówionej publikacji (Zamknięcie roku 2017)

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia (faksem, listownie lub e-mail) do dnia 10 września 2017r. 

  Szczegółowy harmonogram szkolenia i pobytu w Centrum Rekreacji I Biznesu GRAND Stasinda prześlemy zainteresowanym e-mailem w terminie późniejszym.

    na górę strony  

   

   PODZIELONA PŁATNOŚĆ (SPLIT PAYMENT) NOWELIZACJA USTAWY VAT. AKTUALNE ORZECZNICTWO I PROBLEMY VAT

  27 czerwca 2017r. godz. 9:00 Szkolenie przeniesione na wrzesień sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach  

   Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzający do ustawy mechanizm podzielonej płatności (split payment). Oznacza to rewolucję w rozliczaniu podatku od towarów i usług już od dnia 1 stycznia 2018 r. bowiem do tego dnia nabywca towarów i usług stosując mechanizm podzielonej płatności będzie miał możliwości zapłaty kwoty VAT z faktury na wyodrębniony rachunek, którym sprzedawca nie będzie mógł swobodnie dysponować. Wiązać się to będzie z przemodelowaniem systemu VAT jak i będzie miało bezpośredni wpływ na płynność finansową podatników. Warto już teraz poznać projektowane przepisy aby przygotować się do zmian.
  Adresaci: osoby pracujące w działach finansowych i księgowych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach.

  Celem szkolenia jest przedstawienie i praktyczne omówienie zmian w podatku VAT 2017r. W trakcie wykładu zostanie również przedstawiona syntetyczna informacja na temat wdrożenia krajowej Administracji Skarbowej i praktycznych skutków tej zamiany dla bieżących rozliczeń podatku VAT - min. w zakresie korekty terminów korekty deklaracji VAT-7.

  Prowadzący - Pan Krzysztof Kłoskowski - prawnik, doradca podatkowy, wykładowca oraz autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.


  Odpłatność: · 250 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe 
                       · 270 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia ... września 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:

  1. Podzielona płatność - nowelizacja ustawy VAT jak się przygotować.
  a) Podzielona płatność jako mechanizm likwidacji nadużyć w podatku od towarów i usług - istota i proponowany model w RP.
  b) Zasady stosowania systemu podzielonej płatność - kto jest uprawniony, w jakich przypadkach?
  c) Czy sprzedawca towarów i usług będzie miał wpływ na sposób płatności (standardowy/split payment)?
  d) Zasady dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku VAT- w jakich przypadkach sprzedawca może wydatkować środki z rachunku VAT?
  e) Zachęty do stosowania mechanizmu podzielonej płatności - szybszy zwrot VAT, brak sankcji VAT i solidarnej odpowiedzialności, obniżone odsetki za zwłokę.
  f) Zmniejszona kwota podatku do wypłaty w przypadku stosowania podzielonej płatności - zasady wyliczania nowej ulgi w VAT.
  g) Przepadek środków zgromadzonych na rachunku VAT - w jakich sytuacjach jest możliwy?
  h) Zasady zakładania i prowadzenia rachunku VAT - obowiązki podatnika związane z rachunkami bankowymi.
  i) Egzekucja środków zgromadzonych na rachunku VAT - na jakich zasadach i w jakich przypadkach?
  j) Sposób księgowania płatności w systemie podzielonej płatności - czy stosowanie nowego mechanizmu będzie miało wpływ na sposób księgowania?
  k) Wpływ podzielonej płatności na płynności finansową podatników - możliwość swobodnego dysponowania jedynie kwotą netto z wystawionej faktury.
  2. Aktualne orzecznictwo w zakresie rozliczania usług budowlanych.
  a) Kiedy zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów zastosowanie znajduje mechanizm odwrotnego obciążenia?
  b) Status podwykonawcy - stanowisko prezentowane w interpretacjach indywidualnych.
  c) Sposób opodatkowania usług serwisowych, projektowych, konserwacyjnych itp. w branży budowlanej - czy stosować odwrotne obciążenie?
  3. Błędy w wypełnianiu Jednolitego Pliku Kontrolnego - wg. informacji MF.
  a) Podstawowe błędy i nieprawidłowości w JPK - m.in. skutki nabycia od podatnika niezarejestrowanego VAT (w ciągu 4 miesięcy 2017 r. organy wykreśliły
  z rejestrów VAT ponad 40 000 firm!).
  b) Jak unikać błędów, aby system MF potwierdził prawidłowość sporządzonego dokumentu JPK?
  c) Jak się zachować w przypadku kontroli JPK?
  4. Praktyczne skutki dla podatnika wprowadzenia Krajowej Administracji Skarbowej od dnia 1 marca 2017 r.
  a) Likwidacja dotychczasowych urzędów skarbowych i wprowadzenie na ich miejsce Krajowej Administracji Skarbowej.
  b) Właściwość organów podatkowych z podziałem na poszczególne tytuły podatkowe.
  c) Sposób prowadzenia kontroli podatkowej po zmianach; uprawienia podatnika
  - co się zmieniło?
  d) Kiedy występuje według nowych regulacji prawo do korekty deklaracji - istotna zmiana!

   

   na górę strony 

   

   PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

  10 lipca 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

  Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych.

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. Prowadzone szkolenie ma również na celu usystematyzowanie wiedzy na temat zasad krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników.

  Prowadzący:
  Pan Marcin Górski - adwokat, doradca podatkowy, doświadczony wykładowca oraz autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.
  Pan Hubert Grzyb - doradca podatkowy, praktyk omawianych zagadnień. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego.

  Odpłatność: · 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe 
                      · 320 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 03 lipca 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.


  Program szkolenia:

  I. Źródła prawa regulujące kwestię podróży służbowych.
  II. Definicja podróży służbowej.
  1. Podróż służbowa a podróż.
  2. Miejsce wykonywania pracy a podróż służbowa.
  3. Siedziba a podróż służbowa.
  4. Podróż służbowa a czas pracy.
  5. Podróż służbowa a delegowanie.
  6. Podróż służbowa a szkolenie.
  7. Podróż służbowa pracowników mobilnych.
  8. Podróże służbowe kierowców - nowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.
  III. Czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
  IV. Diety.
  1. Podróże służbowe krajowe a zagraniczne.
  2. Zapewnienie całkowitego oraz częściowego wyżywienia - nowe orzecznictwo.
  3. Posiłki w ramach usługi hotelarskiej a zapewnienie wyżywienia.
  4. Obiad lub kolacja z kontrahentem podczas podróży służbowej.
  5. Dieta a dieta dojazdowa.
  6. Podróż służbowa mieszana a dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
  7. Dieta ujemna.
  V. Zwrot kosztów przejazdu.
  1. Podróż służbowa każdym środkiem transportu.
  2. Podróż służbowa prywatnym samochodem pracownika.
  3. Co powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu.
  VI. Zwrot kosztów noclegu.
  1. Podróże służbowe krajowe a zagraniczne.
  2. Ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych.
  3. Co w przypadku zwrotu ponad limit?
  VII. Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową.
  1. Komunikacja miejscowa.
  2. Podróże służbowe krajowe a zagraniczne.
  3. Ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych.
  VIII. Zwrot innych udokumentowanych wydatków w stosunku do uzasadnionych potrzeb.
  1. Parkingi oraz autostrady.
  2. Rent a car w kraju oraz zagranicą.
  3. Ubezpieczenie w trakcie podróży służbowej.
  IX. Dokumentowanie wydatków.
  1. Zasady wynikające z Ustawy o rachunkowości.
  2. Ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych.
  3. Oświadczenie.
  X. Zaliczka na poczet podróży służbowej.
  1. Podróże służbowe krajowe a zagraniczne.
  2. Rozliczanie zaliczki w walucie obcej.
  3. Kurs, gdy nie wypłacono zaliczki.
  4. Różnice kursowe w delegacjach, rozliczanie zaliczek po kursie NBP itp.
  XI. Należności z tytułu podróży służbowych jako koszty uzyskania przychodów.
  1. Cel determinuje kwalifikację.
  2. Rozpoznanie kosztu w całości, czy do limitów?
  3. Moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodu.
  XII. Należności z tytułu podróży służbowych - konsekwencje w PIT.
  1. Kiedy zwolnienie a kiedy podatek w PIT?
  2. Osobami fizyczne zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  3. Należności z tytułu podróży służbowych a koszt uzyskania przychodu.
  4. Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą.
  XIII. Samochód osobowy.
  1. Amortyzacja.
  2. Ubezpieczenie.
  3. Najem a leasing.
  4. Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowych.
  5. Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.
  - konsekwencje w CIT.
  - konsekwencje w PIT.
  - konsekwencje w VAT.
  - postój samochodu pod domem a używanie na cele prywatne - nowe
  orzecznictwo.
  - co za paliwem? - nowe orzecznictwo
  XIX. Pytania i odpowiedzi.

        

    na górę strony 

   

  Polecamy

   • Kaledarium
  • Polecamy!