Klub Księgowego i Biegłego Księgowego


Szczególną rolę w działalności edukacyjnej spełniają odczyty z aktualnej problematyki rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych, zagadnień prawnych. Jest to skuteczna forma pomocy członkom Stowarzyszenia w trudnej i odpowiedzialnej  pracy zawodowej. Nasi członkowie wywodzący się ze środowiska księgowych w tym również biegli rewidenci mają możliwość wysłuchania w Klubie Księgowego i Klubie Biegłego Rewidenta interesujących odczytów na tematy nurtujące to środowisko, jak również wymienić doświadczenia i poglądy w sprawach zawodowych.
Spotkania w Klubie działającym przy Oddziale Okręgowym w Kielcach odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 16.00.

          

Odczyty w Klubie w roku 2017              

Data

Temat

Prelegent 

 31 styczeń

Refleksja na dziesięciolecie istnienia "Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości"

Obowiązki Płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych 

 Małgorzata Garstka

Michał Cielibała 

28 luty

Zasiłki z funduszu ubezpieczeń społecznych - wybrane zagadnienia

Anna Grzegolec

28 marzec

 Zmiany w VAT w 2017 roku
- wybrane zagadnienia

Joanna Podkówka-Sędek

04 kwiecień

Kompetencje zawodowe

Małgorzata Garstka

25 kwiecień  

 Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna.Umowa zlecenie a umowa o dzieło. Uwagi w świetle nasilanych kontroli PIP i ZUS. 

Odpowiedzialność za przygotowywane i prezentowane informacje z zakresu rachunkowości 

 Maja Chodacka

Małgorzata Garstka 

30 maj

Podatek dochodowy od osób prawnych – wybrane zagadnienia dot. zmian w 2017 r.

Zbigniew Radek

27 czerwca

Ewidencja rozliczeń podatku VAT w księgach rachunkowych z uwzględnieniem centralizacji w budżecie

specjalista w zakresie rachunkowości finansowej i budżetowej

 

 

Tematy odczytów w Klubie w roku 2016         

Data

Temat

Prelegent 

 26 styczeń

Dokumentowanie transakcji dla potrzeb podatku VAT w orzecznictwie i interpretacji MF

Joanna Podkówka-Sędek

23 luty

Korekty przychodów i kosztów w 2016 roku z uwzględnieniem zmian w podatkach dochodowych

Zbigniew Radek

21 marzec  (poniedziałek)

Umowy cywilnoprawne - tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń w stosunku do którego następowały największe zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym

Dariusz Suchorowski

 

26 kwiecień 

Ceny transferowe

Katarzyna Pindral 

31 maj

Wybrane problemy w rachunkowości budżetowej i zmiany w sprawozdawczości

specjalista w zakresie rachunkowości budżetowej

28 czerwiec

Ewidencja czasu pracy a świadczenia pracownicze

specjalista z prawa pracy

27 wrzesień

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. według obowiązujących przepisów

Agnieszka Wujek

26 pażdziernik

Opodatkowanie nieruchomości - podatkiem dochodowym i podatkiem VAT

Michał Cielibała

29 listopad

Wybrane zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w 2017r.

Zbigniew Radek

 

Polecamy

    • Kaledarium
  • Polecamy!