Członek wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inna jednostka nie mająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd Oddziału Okręgowego w Kielcach.

Członkowie wspierający korzystają ze zniżek w odpłatności za uczestnictwo w  szkoleniach organizowanych przez Oddział Okręgowy w Kielcach.

Obowiązkiem członka wspierającego jest:
•    opłacanie składek w zadeklarowanej wysokości,
•    propagowanie w swoim środowisku celów statutowych Stowarzyszenia.

Członkowstwo wspierające ustaje na skutek:
•    złożenia zarządowi oddziału okręgowemu w Kielcach pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
•    skreślenie na podstawie uchwały zarządu oddziału okręgowego w Kielcach w związku ze zmianą lub ustaniem przyczyn,   które uzasadniały przyjęcie na członka wspierającego.

Aby zostać członkiem wspierającym należy złożyć pisemną deklarację członka wpierającego (w 2 egzemplarzach) i dokonać wpłaty rocznej zadeklarowanej składki członkowskiej.

download Deklaracja Członka Wspierającego (format WORD | PDF)

Polecamy

    • Kaledarium
  • Polecamy!