Informacje

Aktualności

KLUB KSIĘGOWEGO I BIEGŁEGO REWIDENTA


Zapraszamy na spotkanie w Klubie - 27 września 2016r. godz. 16:00.

Temat: Sprawozdanie finansowe za 2016 r. według obowiązujących przepisów.

Prowadzący: Agnieszka Wujek - biegły rewident, dyplomowany księgowy, wykładowca SKwP

więcej »

Klub Seniora zaprasza!!!

Klub Seniora działający przy Oddziale Okręgowym w Kielcach, serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia Księgowych (emerytów i rencistów) na pierwsze po wakacjach spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. o godz. 16:00.

więcej »

SZKOLENIE WYJAZDOWE BILANS 2016 - SZCZYRK


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

kadrę kierowniczą i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe a także doradców podatkowych na szkolenie wyjazdowe


BILANS 2016 – SZCZYRK
organizowanym w dniach 23-26 października 2016r.

więcej »

SZANOWNI PAŃSTWO BIEGLI REWIDENCI

Uprzejmie informujemy, że Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SKwP Oddziału Okręgowego w Kielcach organizuje obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów według tematyki ustalonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na 2016 rok i uzyskanej zgody KRBR. Po więcej informacji zapraszamy do zakładki Szkolenia dla biegłych rewidentów.

więcej »

KURS "RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH"- 70 godz.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSIE W SYSTEMIE DZIENNYM

Realizacja kursu: wrzesień-listopad 2016r. (zajęcia co tydzień w godz.9.00-15.30)

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 30 września 2016r. (piątek)

więcej »

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

2016.09.08

W związku z podjętą przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce inicjatywą wdrożenia certyfikacji zawodu księgowego, Oddział Okręgowy w Kielcach proponuje Państwu cztery stopnie kształcenia w ramach opracowanej ścieżki edukacyjnej, która przedstawia się następująco:

I stopień- DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO - księgowy - kod zawodu 331301


II stopień – DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI - specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103;-


III stopień – DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - główny księgowy – kod zawodu 121101;

IV stopień – dyplomowany księgowy

Oddział Okręgowy w Kielcach planuje zorganizować w najbliższym czasie kursy na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

więcej »

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, w ramach konsultacji społecznych, zostało zaproszone do zgłoszenia uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.
Zachęcamy do zgłaszania uwag do projektu klikając na poniższy link:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284105

***


OBOWIĄZKOWA CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT W SAMORZĄDACH. PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA PODATKU VAT.


15 września 2016r. godz. 9:00
Uwaga !!! zmiana terminu na 28 września 2016r. godz. 9:00

więcej »

CENY TRANSFEROWE - ZMIANY 1 STYCZNIA 2017 R.


14 października 2016r. godz. 9:00

więcej »

KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH


NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!!

Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenia ich na najwyższym poziomie

więcej »

KLUB ZAINTERESOWAŃ RACHUNKOWOŚCIĄ I FINANSAMI

Zapraszamy członków klubu na odczyt ..........2016r. o godz. .........na temat: ............

Prelegent -

więcej »

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH OD PODSTAW

SZKOLENIE OD PODSTAW!!! – 15 godz. -

więcej »

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH, szkolenie może być zorganizowane po zebraniu chętnych.

więcej »

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 40 godz. - uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego - 3 dniowe warsztaty

więcej »

Polecamy

    • Kaledarium
  • Polecamy!