Aktualności

DNI DLA BIZNESU

Termin: 1-2 października 2015 r.

• Okazja do zainteresowania ofertą przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw

• Doskonałe miejsce spotkań B2B umożliwiających nawiązanie nowych relacji biznesowych

• 2 dni dedykowane profesjonalistom z branży finansów i podatków

• Wykłady, panele dyskusyjne, debaty, na temat kierunków działań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

• Możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z doradcami podatkowymi

• Kontakt z instytucjami, które wspierają przedsiębiorców w biznesie

SZKOLENIA OBLIGATORYJNE 2015

Informujemy, że Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Kielcach uzyskała nadany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów wpis do wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów na rok 2015. Po więcej informacji zapraszamy do zakładki Szkolenia dla biegłych rewidentów

więcej »

Uwaga!!! KLUB KSIĘGOWEGO I BIEGŁEGO REWIDENTA


Przerwa wakacyjna - Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu lipcu i sierpniu nie będzie spotkań w Klubie.

więcej »

UWAGA - OD 1 września 2014r. nastąpiła zmiana rachunku bankowego na:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Kielcach nr 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757,

więcej »

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

W związku z podjętą przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce inicjatywą wdrożenia certyfikacji zawodu księgowego, Oddział Okręgowy w Kielcach proponuje Państwu cztery stopnie kształcenia w ramach opracowanej ścieżki edukacyjnej, która przedstawia się następująco:

I stopień- DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO księgowy - kod zawodu 331301

II stopień – DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI - specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103;-

III stopień – DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - główny księgowy – kod zawodu 121101;

IV stopień – dyplomowany księgowy

Oddział Okręgowy w Kielcach planuje zorganizować w najbliższym czasie kursy na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

więcej »

KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH


NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!!

Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenia ich na najwyższym poziomie

więcej »

PODATEK VAT 2015 -WARSZTATY PROBLEMY I WRAŻLIWE OBSZARY ROZLICZANIA VAT PO ZMIANACH OD 1 LIPCA 2015R.

NA CO SZCZEGÓLNIE ZWRACAĆ UWAGĘ SPORZĄDZAJĄC NOWĄ DEKLARACJĘ VAT-7 ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2015 !!!


15 września 2015r. godz. 9.00

więcej »

FAKTURY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


22 września 2015r. godz. 9.00

więcej »

AKTUALNOŚCI W PRAWIE PRACY


05 października 2015r. godz. 9.00

więcej »

BILANS 2015 - ZAMOŚĆ


Organizowany w dniach 19 - 22 października 2015r.

więcej »

ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI


23 października 2015r. godz. 9.00

więcej »

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG- z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2015 r.


październik 2015r. godz. 9.00 dzień szkolenia podamy w terminie późniejszym

więcej »

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH.


listopad 2015r. godz. 9.00 dzień szkolenia podamy w terminie późniejszym

więcej »

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH OD PODSTAW

SZKOLENIE OD PODSTAW!!! – 15 godz. -

więcej »

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH, szkolenie może być zorganizowane po zebraniu chętnych.

więcej »

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 40 godz. - uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Kielcach zaprasza absolwentów kursu modułowego dla samodzielnych księgowych bilansistów do udziału w 32 godzinnym module VIII RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA. Uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego - 3 dniowe warsztaty

więcej »

Polecamy

    • Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
  • Polecamy!