Informacje

 • Znamy już laureatów Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół wyższych 26 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się V edycja „Świętokrzyskiego Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół wyższych", organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Bezpłatna konferencja Zapraszamy członków SKwP Oddziału Okręgowego w Kielcach, księgowych i przedsiębiorców do udziału w bezpłatnej konferencji o zmianach w przepisach - "Maraton ze zmianami w przepisach" - 25 maja 2017r.
 • 2017 ROKIEM KSIĘGOWEGO Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w związku z obchodzoną w Stowarzyszeniu 110 rocznicą powstania ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich, na posiedzeniu 12 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce roku 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości (5-6 czerwca 2017 r. w Warszawie).
 • List akredytacyjny SKwP dla biur rachunkowych

  Dokument poświadczający wysoki poziom świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz działania zgodne z zasadami zawodowej etyki w rachunkowości przez biuro rachunkowe.

 • WYCIECZKA DO WIEDNIA Wszystkich członków i sympatyków SKwP O/O Kielce zapraszamy do wzięcia udziału w wycieczce do WIEDNIA.
 • Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych ... to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie rachunkowości, podatków oraz organizowania usług księgowych.
 • Certyfikowanym ekspertem usług księgowych

  jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy
  i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych. Aby uzyskać tytuł musi, po spełnieniu określonych wymagań, odbyć szkolenie i zdać kończący go egzamin kwalifikacyjny.

Aktualności

CIT i VAT w 2017 - WARSZTATY

SZKOLENIE WYJAZDOWE


28 - 30 maja 2017r.

więcej »

Ważne dla przyszłych i aktualnych przedsiębiorców

Nowe narzędzie powstającego serwisu administracji rządowej to www.biznes.gov.pl. Portal jest skierowany do osób zamierzających i już prowadzących działalność gospodarczą. Jego zadanie to pomoc w realizowaniu spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem drogą elektroniczną działalności gospodarczej w sposób łatwy i intuicyjny. Służy także uproszczeniu formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

więcej »

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

W związku z podjętą przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce inicjatywą wdrożenia certyfikacji zawodu księgowego, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SKwP Oddziału Okręgowego w Kielcach proponuje Państwu cztery stopnie kształcenia w ramach opracowanej ścieżki edukacyjnej, która przedstawia się następująco:

I stopień- DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO - księgowy - kod zawodu 331301


II stopień – DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI - specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103-

Uwaga - w dniu 26 kwietnia 2017r. godz. 16:15 planowane jest rozpoczęcie kursu systemem popołudniowym, zajęcia 2 razy w tygodniu, planowane zakończenie kursu 30 listopad 2017r. Więcej informacji w dziale szkolenia. Zapraszamy!


III stopień – DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - główny księgowy – kod zawodu 121101;

IV stopień – dyplomowany księgowy

Oddział Okręgowy w Kielcach planuje zorganizować w najbliższym czasie kursy na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

więcej »

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, w ramach konsultacji społecznych, zostało zaproszone do zgłoszenia uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.
Zachęcamy do zgłaszania uwag do projektu klikając na poniższy link:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284105

***


KLUB KSIĘGOWEGO I BIEGŁEGO REWIDENTA


Zapraszamy na spotkanie w Klubie
- 25 kwietnia 2017r.

godz. 16:00
Odczyt nt.: Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna. Umowa zlecenie a umowa o dzieło. Uwagi w świetle nasilanych kontroli PIP i ZUS.

Prowadząca: Pani MAJA CHODACKA - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

godz. 17:30 Odczyt nt.: Odpowiedzialność za przygotowywane i prezentowane informacje z zakresu rachunkowości

Prowadząca: Pani dr MAŁGORZATA GARSTKA - biegły rewident, dyplomowany księgowy, wykładowca akademicki

więcej »

Klub Seniora zaprasza!!!

Klub Seniora działający przy Oddziale Okręgowym w Kielcach, serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia Księgowych (emerytów i rencistów) na spotkanie, które odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 15:00.

więcej »

KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH


NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!!

Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenia ich na najwyższym poziomie

więcej »

KLUB ZAINTERESOWAŃ RACHUNKOWOŚCIĄ I FINANSAMI

Zapraszamy członków klubu na odczyt ..........2016r. o godz. .........na temat: ............

Prelegent -

więcej »

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH OD PODSTAW

SZKOLENIE OD PODSTAW!!! – 15 godz. -

więcej »

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH, szkolenie może być zorganizowane po zebraniu chętnych.

więcej »

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 40 godz. - uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

Polecamy

  • Kaledarium
 • Polecamy!