Aktualności

ZAPRASZAMY !!! WYCIECZKA W BIESZCZADY

SKwP Oddział Okręgowy w Kielcach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wycieczce w Bieszczady.

Mile widziane są osoby sympatyzujące z Naszym Stowarzyszeniem oraz ich rodziny i przyjaciele.

Termin: 4-6 września 2015 r.

Zgłoszenia do 30 czerwca 2015 r.

więcej »

SPOTKANIE W KLUBIE KSIĘGOWEGO I BIEGŁEGO REWIDENTA

30 czerwca 2015r. (wtorek) godz. 16:00


Odczyt nt. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CASH FLOW) W ZARYSIE

więcej »

UWAGA - OD 1 września 2014r. nastąpiła zmiana rachunku bankowego na:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Kielcach nr 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757,

więcej »

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

W związku z podjętą przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce inicjatywą wdrożenia certyfikacji zawodu księgowego, Oddział Okręgowy w Kielcach proponuje Państwu cztery stopnie kształcenia w ramach opracowanej ścieżki edukacyjnej, która przedstawia się następująco:

I stopień- DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO księgowy - kod zawodu 331301

II stopień – DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI - specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103;-

III stopień – DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - główny księgowy – kod zawodu 121101;

IV stopień – dyplomowany księgowy

Oddział Okręgowy w Kielcach planuje zorganizować w najbliższym czasie kursy na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

więcej »

KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH


NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!!

Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenia ich na najwyższym poziomie

więcej »

PODATEK VAT 2015

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2015 R. ZMIANY W ZAKRESIE PALIWA - BIEŻĄCE PROBLEMY

Termin - 01 lipca 2015r. godz. 9:00

więcej »

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Warsztaty praktyczne - 8 godz. lekcyjnych

Termin - 03 lipca 2015r. godz. 9:00

więcej »

WAŻNE ZMIANY W VAT UCHWALONE ORAZ PLANOWANE NA 2015 R.

BIEŻĄCE PROBLEMY ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM VAT W 2015 R.

Termin - 12 czerwca 2015r. godz. 9:00

więcej »

PRAWO PRACY W 2015 R.

Termin - 15 czerwca 2015r. - godz. 9.00

więcej »

PRAKTYCZNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2015 R. ORAZ ZMIAN PLANOWANYCH NA 2016 R.

Termin - 18 czerwca 2015r. godz. 10:00

więcej »

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH OD PODSTAW

SZKOLENIE OD PODSTAW!!! – 15 godz. -

więcej »

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH, szkolenie może być zorganizowane po zebraniu chętnych.

więcej »

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 40 godz. - uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Kielcach zaprasza absolwentów kursu modułowego dla samodzielnych księgowych bilansistów do udziału w 32 godzinnym module VIII RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA. Uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego - 3 dniowe warsztaty

więcej »

Polecamy

    • Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
  • Polecamy!