Informacje

Aktualności

SZKOLENIA DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Informujemy, że Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SKwP O/O w Kielcach jest wpisana w wykazie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jako jednostka uprawniona do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów na rok 2016. Po więcej informacji zapraszamy do zakładki Szkolenia dla biegłych rewidentów.

więcej »

KURS "RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH"- 70 godz.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSIE W SYSTEMIE DZIENNYM

Realizacja kursu: wrzesień-listopad 2016r. (zajęcia co tydzień w godz.9.00-15.30)

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 30 września 2016r. (piątek)

więcej »

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

W związku z podjętą przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce inicjatywą wdrożenia certyfikacji zawodu księgowego, Oddział Okręgowy w Kielcach proponuje Państwu cztery stopnie kształcenia w ramach opracowanej ścieżki edukacyjnej, która przedstawia się następująco:

I stopień- DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO - księgowy - kod zawodu 331301


Uwaga!!! Kurs systemem dziennym rozpocznie się 07 września br. ( brak wolnych miejsc).


Terminy zajęć (środy):

• wrzesień 2016r. – 07, 14, 21, 28
• październik 2016r. – 05, 12, 19, 26
• listopad 2016r. – 03 (czwartek), 09, 16, 30 -egzamin


II stopień – DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI - specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103;-

Uwaga!!! Kurs systemem popołudniowym rozpocznie się 06 września br. (ostatnie wolne miejsca).


Planowane terminy zajęć w systemie popołudniowym (wtorek/czwartek - w godz. 16.15-19.30):

• wrzesień 2016r. – 06, 08, 13, 15, 20, 22, 29
• październik 2016r. – 04, 06, 11, 13, 18, 20, 27,
• listopad 2016r – 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 30 (środa)
• grudzień 2016r. – 01, 06, 08, 13, 15, 20
• styczeń 2017r. – 03, 04 (środa), 10, 12, 17, 19, 24, 26,
• luty 2017r. – 01 (środa) , 02, 07, 09, 14, 16, 21,
• marzec 2017r. – 07 - egzamin


III stopień – DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - główny księgowy – kod zawodu 121101;

IV stopień – dyplomowany księgowy

Oddział Okręgowy w Kielcach planuje zorganizować w najbliższym czasie kursy na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

więcej »

KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH


NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!!

Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenia ich na najwyższym poziomie

więcej »

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, w ramach konsultacji społecznych, zostało zaproszone do zgłoszenia uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.
Zachęcamy do zgłaszania uwag do projektu klikając na poniższy link:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284105

***


PRAWO PRACY 2016r. - po zmianach


20 września 2016r. godz. 9:00

więcej »

KLUB KSIĘGOWEGO I BIEGŁEGO REWIDENTA


Zapraszamy na spotkanie w Klubie - 27 września 2016r. godz. 16:00.

więcej »

Klub Seniora zaprasza!!!

Klub Seniora działający przy Oddziale Okręgowym w Kielcach, serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia Księgowych (emerytów i rencistów) na pierwsze po wakacjach spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. o godz. 16:00.

więcej »

KLUB ZAINTERESOWAŃ RACHUNKOWOŚCIĄ I FINANSAMI

Zapraszamy członków klubu na odczyt ..........2016r. o godz. .........na temat: ............

Prelegent -

więcej »

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH OD PODSTAW

SZKOLENIE OD PODSTAW!!! – 15 godz. -

więcej »

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH, szkolenie może być zorganizowane po zebraniu chętnych.

więcej »

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 40 godz. - uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego - 3 dniowe warsztaty

więcej »

Polecamy

    • Kaledarium
  • Polecamy!