Aktualności

UWAGA - OD 1 września 2014r. ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO na:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Kielcach nr 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757,

więcej »

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

W związku z podjętą przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce inicjatywą wdrożenia certyfikacji zawodu księgowego, Oddział Okręgowy w Kielcach proponuje Państwu cztery stopnie kształcenia w ramach opracowanej ścieżki edukacyjnej, która przedstawia się następująco:

I stopień- PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO księgowy - kod zawodu 331301

II stopień – DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI - specjalista ds. rachunkowości (samodzielny księgowy) - kod zawodu 241103;-

III stopień – DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - główny księgowy – kod zawodu 121101;

IV stopień – dyplomowany księgowy

Oddział Okręgowy w Kielcach planuje zorganizować w najbliższym czasie kursy na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

więcej »

OBLIGATORYJNE DOSKONALENIE ZAWODOWE BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach organizuje obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów, prowadzone według tematyki ustalonej przez KRBR na 2014 rok i uzyskanej zgody Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

więcej »

ODCZYT DLA CZŁONKÓW KLUBU KSIĘGOWEGO I BIEGŁEGO REWIDENTA

Odczyt: POJĘCIE UMOWY O DZIEŁO I UMOWY ZLECENIA -Zapraszamy 25 LISTOPADA 2014r. godz. 16:00

więcej »

BILANS 2014 - KIELCE

Akcja edukacyjna „Bilans 2014 – Kielce” prowadzona będzie w formie 4-dniowych spotkań (w okresie listopad 2014 – styczeń 2015).
UWAGA brak wolnych miejsc na I, II i III grupę

więcej »

INWENTARYZACJA AKTYWÓW I PASYWÓW W BUDŻECIE


28 października 2014r. od godz. 10:00

więcej »

INWENTARYZACJA ROCZNA 2014


UWAGA - zmiana terminu
aktualny: 27 listopada 2014r. od godz. 9:00

więcej »

PRAWO PRACY W 2014 ROKU


07 listopada 2014r. od godz. 9:00

więcej »

SAMOCHODY SŁUŻBOWE W FIRMIE 2014


13 LISTOPADA 2014r. od godz. 10:00

więcej »

NAJNOWSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH


21 listopada 2014r. od godz. 10:00

więcej »

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH OD PODSTAW

SZKOLENIE OD PODSTAW!!! – 15 godz. -

więcej »

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH, szkolenie może być zorganizowane po zebraniu chętnych.

więcej »

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 40 godz. - uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Kielcach zaprasza absolwentów kursu modułowego dla samodzielnych księgowych bilansistów do udziału w 32 godzinnym module VIII RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA. Uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego - 3 dniowe warsztaty

więcej »

Polecamy

    • Zamknięcie Roku 2014
  • Polecamy!