Aktualności

PODATEK VAT I CIT PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW (praktyczne warsztaty)

Zapraszamy do udziału w szkoleniu wyjazdowym:

Termin: 26-28 kwietnia 2015r. - SZCZAWNICA

więcej »

UWAGA - OD 1 września 2014r. nastąpiła zmiana rachunku bankowego na:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Kielcach nr 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757,

więcej »

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

W związku z podjętą przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce inicjatywą wdrożenia certyfikacji zawodu księgowego, Oddział Okręgowy w Kielcach proponuje Państwu cztery stopnie kształcenia w ramach opracowanej ścieżki edukacyjnej, która przedstawia się następująco:

I stopień- DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO księgowy - kod zawodu 331301

W dniu 8 kwietnia 2015r. planujemy rozpocząć kurs w systemie dziennym (raz w tygodniu) - pozostałe terminy w informacji o kursie

II stopień – DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI - specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103;-

III stopień – DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - główny księgowy – kod zawodu 121101;

IV stopień – dyplomowany księgowy

Oddział Okręgowy w Kielcach planuje zorganizować w najbliższym czasie kursy na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

więcej »

KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH


NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!!

Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenia ich na najwyższym poziomie

więcej »

KURS "PODATEK VAT- OD PODSTAW"


UWAGA!!! - 11 maja 2015r. o godz. 16:15 - planowane rozpoczęcie grupy w systemie popołudniowym - przyjmujemy zapisy !!!

więcej »

ZASIŁEK CHOROBOWY, MACIERZYŃSKI, OPIEKUŃCZY ORAZ ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE

/stan prawny kwiecień 2015r./

Termin - 18 maja 2015r. od godz. 9:00

więcej »

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA 2015 rok

Podsumowanie akcji wymiarowej w zakładach pracy za rok 2014. Najnowsze interpretacje ministra finansów w zakresie pdof.

Termin - 23 kwietnia 2015r. od godz. 9:00

więcej »

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. KADR I WYNAGRODZEŃ


UWAGA - trwa nabór na kolejne edycje kursu !!!

więcej »

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH OD PODSTAW

SZKOLENIE OD PODSTAW!!! – 15 godz. -

więcej »

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH, szkolenie może być zorganizowane po zebraniu chętnych.

więcej »

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 40 godz. - uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Kielcach zaprasza absolwentów kursu modułowego dla samodzielnych księgowych bilansistów do udziału w 32 godzinnym module VIII RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA. Uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego - 3 dniowe warsztaty

więcej »

SPOTKANIE W KLUBIE KSIĘGOWEGO I BIEGŁEGO REWIDENTA godz. 16:00

UWAGA!! - odczyt 28 kwietnia 2015r. (wtorek)


Odczyt nt. Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

więcej »

Polecamy

    • Zamknięcie Roku 2014
  • Polecamy!