Aktualności

II BAL KSIĘGOWEGO

14 lutego 2015, godz. 20:00

więcej »

UWAGA - OD 1 września 2014r. ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO na:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Kielcach nr 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757,

więcej »

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

W związku z podjętą przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce inicjatywą wdrożenia certyfikacji zawodu księgowego, Oddział Okręgowy w Kielcach proponuje Państwu cztery stopnie kształcenia w ramach opracowanej ścieżki edukacyjnej, która przedstawia się następująco:

I stopień- DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO księgowy - kod zawodu 331301

II stopień – DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI - specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103;-

III stopień – DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - główny księgowy – kod zawodu 121101;

IV stopień – dyplomowany księgowy

Oddział Okręgowy w Kielcach planuje zorganizować w najbliższym czasie kursy na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

więcej »

KURS "RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH"- 70 godz.

Uwaga! - dnia 21 lutego 2015r. planujemy rozpocząć zajęcia w systemie sobotnio-niedzielnym.

Terminy: 21,22 lutego; 7,8,21 marca; 11,12,18,19 kwietnia.

Zakończenie kursu 25 kwietnia 2015r.

Więcej informacji w dziale szkolenia SKwP.

więcej »

Podatek od nieruchomości w 2015 roku

UWAGA !!!! Aktualny termin szkolenia - 17 luty 2015r. od godz. 9:00

więcej »

PODATEK VAT 2014/2015


30 stycznia 2015r. od godz. 9:00

UWAGA - ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA -Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6

więcej »

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH OD PODSTAW

SZKOLENIE OD PODSTAW!!! – 15 godz. -

więcej »

NA SPOTKANIE W KLUBIE KSIĘGOWEGO I BIEGŁEGO REWIDENTA ZAPRASZAMY 27 STYCZNIA 2015 r. o godz. 16:00


Odczyt nt. "Zatrudnianie pracownika w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy"

więcej »

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH, szkolenie może być zorganizowane po zebraniu chętnych.

więcej »

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 40 godz. - uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Kielcach zaprasza absolwentów kursu modułowego dla samodzielnych księgowych bilansistów do udziału w 32 godzinnym module VIII RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA. Uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego - 3 dniowe warsztaty

więcej »

Polecamy

    • Zamknięcie Roku 2014
  • Polecamy!