Informacje

 • List akredytacyjny SKwP dla biur rachunkowych

  Dokument poświadczający wysoki poziom świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz działania zgodne z zasadami zawodowej etyki w rachunkowości przez biuro rachunkowe.

 • BILANS 2016 - KIELCE
  Rozpoczynamy nabór chętnych na szkolenie prowadzone w formie 4-dniowych spotkań

  Termin realizacji: grudzień 2016r. - styczeń 2017r.


  GRUPA I i II - brak wolnych miejsc !!!

 • Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych ... to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie rachunkowości, podatków oraz organizowania usług księgowych.
 • Certyfikowanym ekspertem usług księgowych

  jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy
  i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych. Aby uzyskać tytuł musi, po spełnieniu określonych wymagań, odbyć szkolenie i zdać kończący go egzamin kwalifikacyjny.

Aktualności

KLUB KSIĘGOWEGO I BIEGŁEGO REWIDENTA


Zapraszamy na spotkanie w Klubie - 29 listopada 2016r. godz. 16:00.

Temat: Wybrane zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w 2017r.

Prowadzący: Zbigniew Radek - biegły rewident, doradca podatkowy

więcej »

Klub Seniora zaprasza!!!

Klub Seniora działający przy Oddziale Okręgowym w Kielcach, serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia Księgowych (emerytów i rencistów) na pierwsze po wakacjach spotkanie, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 16:00.

więcej »

VI Konferencja MSSF

Rejestracja na nieodpłatną VI Konferencję MSSF, która będzie miała miejsce 8 grudnia 2016r. w Hotelu Radisson Blu w Warszawie, jest już otwarta. Konferencja odbędzie się pod hasłem: „MSSF: Wyzwania praktyki – ocena stanu dzisiejszego i dalsze działania”.

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele Banku Światowego, Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), Ministerstwa Finansów, jak również reprezentanci świata akademickiego i praktycy z przedsiębiorstw sporządzających sprawozdania finansowe według MSSF. Serdecznie zapraszamy do rejestracji.

więcej »

BILANS 2016 - KIELCE

Stowarzyszenie Księgowych Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w okresie grudzień 2016 – styczeń 2017 organizuje akcję edukacyjną adresowaną do kadry kierowniczej i pracowników finansowo – księgowych jednostek gospodarczych uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych BILANS 2016.


GRUPA I i II - brak wolnych miejsc !!!

więcej »

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

W związku z podjętą przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce inicjatywą wdrożenia certyfikacji zawodu księgowego, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SKwP Oddziału Okręgowego w Kielcach proponuje Państwu cztery stopnie kształcenia w ramach opracowanej ścieżki edukacyjnej, która przedstawia się następująco:

I stopień- DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO - księgowy - kod zawodu 331301


II stopień – DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI - specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103;-


III stopień – DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - główny księgowy – kod zawodu 121101;

IV stopień – dyplomowany księgowy

Oddział Okręgowy w Kielcach planuje zorganizować w najbliższym czasie kursy na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

więcej »

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, w ramach konsultacji społecznych, zostało zaproszone do zgłoszenia uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.
Zachęcamy do zgłaszania uwag do projektu klikając na poniższy link:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284105

***


PODATEK VAT 2017


02 grudnia 2016r. godz. 9:00
Uwaga!!! zmiana miejsca szkolenia

Sala wykładowa Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach, ul. Olszewskiego 6


Uwaga - brak wolnych miejsc !!! Grupa zamknięta.

więcej »

KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH


NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!!

Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenia ich na najwyższym poziomie

więcej »

KLUB ZAINTERESOWAŃ RACHUNKOWOŚCIĄ I FINANSAMI

Zapraszamy członków klubu na odczyt ..........2016r. o godz. .........na temat: ............

Prelegent -

więcej »

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH OD PODSTAW

SZKOLENIE OD PODSTAW!!! – 15 godz. -

więcej »

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH, szkolenie może być zorganizowane po zebraniu chętnych.

więcej »

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 40 godz. - uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego - 3 dniowe warsztaty

więcej »

Polecamy

  • Kaledarium
 • Polecamy!