Informacje

 • Międzynarodowe porozumienie księgowych 5 czerwca 2017 r. podpisano międzynarodowego porozumienia o współpracy, którego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce było inicjatorem.
 • 2017 ROKIEM KSIĘGOWEGO Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w związku z obchodzoną w Stowarzyszeniu 110 rocznicą powstania ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich, na posiedzeniu 12 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce roku 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości (5-6 czerwca 2017 r. w Warszawie).
 • Międzynarodowe uznanie dla polskich księgowych II Kongres Polskiej Rachunkowości stanowi wielkie osiągnięcie, a jubileusz 110-lecia działalności stowarzyszenia polskich księgowych jest czymś niesamowitym - stwierdziła Gail McEvoy z Zarządu Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC. Zorganizowany w Warszawie Kongres podsumował osiągnięcia ostatnich 10 lat w rachunkowości oraz stojące przed nią w dobie globalizacji i rewolucji cyfrowej wyzwania.
 • List akredytacyjny SKwP dla biur rachunkowych

  Dokument poświadczający wysoki poziom świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz działania zgodne z zasadami zawodowej etyki w rachunkowości przez biuro rachunkowe.

 • Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych ... to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie rachunkowości, podatków oraz organizowania usług księgowych.
 • Jubileusz 60-lecia SKwP Oddziału Okręgowego w Kielcach Dziękujemy za okazaną życzliwość, otwartość, obecność i uśmiech wszystkim biorącym udział w obchodach Jubileuszu 60-lecia naszego Oddziału, który odbył się 21 września 2017 roku.
 • Certyfikowanym ekspertem usług księgowych

  jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy
  i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych. Aby uzyskać tytuł musi, po spełnieniu określonych wymagań, odbyć szkolenie i zdać kończący go egzamin kwalifikacyjny.

Aktualności

Klub Seniora zaprasza!!!

Klub Seniora działający przy Oddziale Okręgowym w Kielcach, serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia Księgowych (emerytów i rencistów) na pierwsze po wakacjach spotkanie, które odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. o godz. 15:00.

więcej »

KLUB KSIĘGOWEGO I BIEGŁEGO REWIDENTA


Zapraszamy na pierwsze po wakacjach spotkanie w Klubie
- 26 września 2017r. godz. 16:00

1) Faktura - przepisy ustawy o VAT, ujęcie w ewidencji księgowo-podatkowej, kluczowa rola i odpowiedzialność księgowego" - Prowadząca: Joanna Podkówka-Sędek

2) "Kodeks Etyki Zawodowej - niezależność zawodowa" - Prowadząca: Małgorzata Garstka

więcej »

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach zaprasza Panią/Pana do udziału w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym dla biegłych rewidentów.

więcej »

BILANS 2017 - Bukowina Tatrzańska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY kadrę kierowniczą i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe a także doradców podatkowych na szkolenie wyjazdowe
BILANS 2017 w Bukowinie Tatrzańskiej


TERMIN SZKOLENIA 11-14 października 2017r.


więcej »

Ważne dla przyszłych i aktualnych przedsiębiorców

Nowe narzędzie powstającego serwisu administracji rządowej to www.biznes.gov.pl. Portal jest skierowany do osób zamierzających i już prowadzących działalność gospodarczą. Jego zadanie to pomoc w realizowaniu spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem drogą elektroniczną działalności gospodarczej w sposób łatwy i intuicyjny. Służy także uproszczeniu formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

więcej »

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, w ramach konsultacji społecznych, zostało zaproszone do zgłoszenia uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.
Zachęcamy do zgłaszania uwag do projektu klikając na poniższy link:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284105

***


CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

W związku z podjętą przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce inicjatywą wdrożenia certyfikacji zawodu księgowego, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SKwP Oddziału Okręgowego w Kielcach proponuje Państwu cztery stopnie kształcenia w ramach opracowanej ścieżki edukacyjnej, która przedstawia się następująco:

I stopień- DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO - księgowy - kod zawodu 331301


II stopień – DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI - specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103-


III stopień – DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - główny księgowy – kod zawodu 121101;

IV stopień – dyplomowany księgowy

Oddział Okręgowy w Kielcach planuje zorganizować w najbliższym czasie kursy na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

więcej »

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


09, 10, 12 października 2017r. godz. 9:00

więcej »

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG


17 października 2017r. godz. 10:15

więcej »

PROGRAM PŁATNIK 10.01.001


19-20 października 2017r. godz. 9:00

więcej »

EXCEL WARSZTATY - 3 stopnie wtajemniczenia


Etap 1 Poziom podstawowy - terminy zostaną ustalone po zebraniu grupy


Etap 2 Poziom średniozaawansowany - 07, 09, 14, 16, 21, 23 listopada 2017r.


Etap 3 Poziom podstawowy - terminy zostaną ustalone po zebraniu grupy

więcej »

KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH


NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!!

Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenia ich na najwyższym poziomie

więcej »

KLUB ZAINTERESOWAŃ RACHUNKOWOŚCIĄ I FINANSAMI

Zapraszamy członków klubu na odczyt ..........2016r. o godz. .........na temat: ............

Prelegent -

więcej »

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH OD PODSTAW

SZKOLENIE OD PODSTAW!!! – 15 godz. -

więcej »

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH, szkolenie może być zorganizowane po zebraniu chętnych.

więcej »

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 40 godz. - uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

Polecamy

  • Kaledarium
 • Polecamy!