Informacje

  • Certyfikowanym ekspertem usług księgowych

    jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy
    i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych. Aby uzyskać tytuł musi, po spełnieniu określonych wymagań, odbyć szkolenie i zdać kończący go egzamin kwalifikacyjny.

Aktualności

III BAL KSIĘGOWEGO

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach zaprasza księgowych, biegłych rewidentów oraz sympatyków Organizacji 6 lutego 2016 r. o godz. 20.00 w Hotelu Kameralnym w Kielcach na III BAL KSIĘGOWEGO

więcej »

BILANS 2015 - KIELCE


Terminy przeniesionych zajęć ze szkolenia VAT:

• GRUPA II - 05 lutego 2016 - godz. 9.00

• GRUPA IV - 01 lutego 2016 - godz. 10.15

więcej »

KLUB ZAINTERESOWAŃ RACHUNKOWOŚCIĄ I FINANSAMI

Zapraszamy członków klubu na odczyt 25 stycznia 2016r. o godz. 17:00 na temat: "Bilans w teorii i praktyce"

Prelegent - mgr Martyna Rysińska

więcej »

KLUB KSIĘGOWEGO I BIEGŁEGO REWIDENTA


Zaprasza na spotkanie w Klubie w dniu 26 stycznia 2016r. godz. 16:00.

Odczyt nt. Dokumentowanie transakcji dla potrzeb podatku VAT w orzecznictwie i interpretacji MF.

więcej »

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

W związku z podjętą przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce inicjatywą wdrożenia certyfikacji zawodu księgowego, Oddział Okręgowy w Kielcach proponuje Państwu cztery stopnie kształcenia w ramach opracowanej ścieżki edukacyjnej, która przedstawia się następująco:

I stopień- DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO księgowy - kod zawodu 331301

II stopień – DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI - specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103;-

III stopień – DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - główny księgowy – kod zawodu 121101;

UWAGA - rozpoczęcie kursu w systemie weekendowym w dniu 05 marca 2016r.- przyjmujemy zapisy chętnych

IV stopień – dyplomowany księgowy

Oddział Okręgowy w Kielcach planuje zorganizować w najbliższym czasie kursy na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

więcej »

KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH


NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!!

Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenia ich na najwyższym poziomie

więcej »

PODATEK VAT 2016


03 lutego 2016r. godz. 9.00

więcej »

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH OD PODSTAW

SZKOLENIE OD PODSTAW!!! – 15 godz. -

więcej »

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH, szkolenie może być zorganizowane po zebraniu chętnych.

więcej »

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 40 godz. - uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Kielcach zaprasza absolwentów kursu modułowego dla samodzielnych księgowych bilansistów do udziału w 32 godzinnym module VIII RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA. Uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego

EXCEL - Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego - 3 dniowe warsztaty

więcej »

Polecamy

  • Polecamy!